Koken in Witbrant

Helaas zult u begrijpen dat wij als organiserend team besloten hebben om Witbrant aan de Kook op 18 april 2020 niet door te laten gaan.

Ook wij vinden de gezondheid van onze wijkbewoners belangrijker.
Het is heel jammer maar we kunnen alleen maar aansluiten bij alle goede initiatieven. 
Natuurlijk hopen we dat we in het najaar 2020 of anders weer in het voorjaar 2021 de draad weer op kunnen pakken.
Om alles goed te kunnen regelen hebben we besloten om de ontvangen betalingen terug te storten. We storten het bedrag terug op het rekeningnummer waarvan we het ontvangen hebben. 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat iedereen weer inschrijft zodra we een nieuwe datum bekend kunnen maken. 
Rest ons niets anders meer dan u alle goeds toe te wensen, zorg goed voor elkaar en jezelf. 

Hartelijke groeten,
Corine, Jeanine, Barbera,  Fons & John

Koken in Witbrant

 

naar boven