Witbrantlaanoost

donderdag 30 april 2020

Op uw verzoek  en met instemming van de Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Witbrant Oost, zijn begin november 2019 snelheid remmende maatregelen getroffen op de Witbrantlaan Oost. Hierbij is afgesproken dat deze voor een proefperiode van een half jaar zouden worden geplaatst waarna een evaluatie zou plaatsvinden en dat afhankelijk van de resultaten daarvan deze snelheidsremmers worden gehandhaafd dan wel worden  verwijderd.

Op 26 april hebben wij de gezamenlijke evaluatie van uw werkgroep en de Belangenvereniging ontvangen.
Kort samengevat wordt door u de volgende conclusie getrokken:

"Het doel is niet bereikt trillingen zijn door snelheid beperkende maatregel niet verminderd, zelfs vermeerderd met de legio-blocks op andere plaatsen in deze straat.
Door het plaatsen van Legio-blocks heeft het verkeer zich via de overige straten verplaatst.
De snelheid is mogelijk wat verminderd, maar heeft zich verplaatst naar de overige straten.
De Witbrant Oostlaan is onveiliger geworden, vooral voor fietsers.
De bussen kunnen de fietspaden niet vermijden en rijden de grasbermen stuk.
De uitstraling van onze wijk heeft is door de legio-blocks enorm aangetast.
Wat ons betreft:    terug naar de oude situatie !!!!"

De conclusie die u trekt wordt door de gemeente onderschreven.
Naast de reacties van buurtbewoners die door de heer Tini  van Poppel zijn verzameld, waarvoor dank, zijn er ook bij de gemeente veel klachten binnengekomen met het verzoek de maatregel weer ongedaan te maken.

Vanmiddag is in overleg met inhoudelijk portefeuillehouder Mario Jacobs besloten om conform de met u gemaakte afspraak de maatregel terug te draaien en de oude situatie in de Witbrantlaan Oost te herstellen.
Voordat wordt overgegaan tot het feitelijk verwijderen van de Legio Blocks zal  de gemeente alle bewoners van  Witbrant Oost hierover informeren via een bewonersbrief. U ontvangt deze dan uiteraard ook.
Ten slotte geven wij u in overweging om alsnog gebruik te maken van het aanbod van Veilig Verkeer Nederland om met een bewustwordingstraining verandering in het rijgedrag te bewerkstelligen.

Met vriendelijke groeten,
Marjo van Velthoven
Wijkregisseur Reeshof (behalve de RMS-straten)
Afdeling Veiligheid en Wijken, team Wijken

 

Brief van gemeente downloaden 18-05-20

Met referte aan ons telefonisch overleg zend ik je hierbij de laatste informatie die ik van onze bewoners heb ontvangen m.b.t. de verkeersmaatregelen.

Onze hoop was dat dit zou leiden tot vermindering van trilling in een gedeelte van onze wijk.
Dit n.a.v. de klacht van enkele bewoners uit onze wijk.
We zijn nu ruim 2 maanden verder, en helaas moeten we vaststellen dat, met deze aanpassing, het tegengestelde is bereikt van wat we voor ogen hadden.

Jammer, maar volgens de reacties kan ik niet anders concluderen.

Overigens hebben de "metingen" door mevr. Holman gedaan,  lid de werkgroep als bezwaarmaker trillingen,  aangegeven dat er geen verbetering is opgetreden.
Hierbij gaf zij tevens aan, zie bijlagen, dat de aanpassing beter verwijderd kan worden.
Als coördinator vanuit de projectgroep uit onze wijk, wil ik daar dan ook graag mijn mening aan toevoegen.
Naast de mails, wordt ik herhaaldelijk aangesproken door bewoners, en het feit dat er al 'n aanrijding is geweest, doe ik een dringend beroep op de gemeente.
Laten we de algemene mening van onze bewoners respecteren en de proefperiode geen 6 maanden aanhouden maar,  voor de veiligheid en aantasting van de uitstraling van onze wijk, de aanpassing ongedaan te maken.
Dit zal beslist  ten goede komen aan het vertrouwen van de wijkbewoners in de projectgroep en de gemeente.

In het vertrouwen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, zie ik de reactie vanuit de gemeente met belangstelling tegemoet,

Met  vriendelijke groet,
Namens de projectgroep,
Tini van Poppel

Oproep aan bewoners

01-09-2020

Geachte heer.
Binnenkort werken we bij u in de buurt aan het spoor. Omdat u dichtbij woont heeft u daar mogelijk last van. 
We houden u daarom graag op de hoogte, zodat u weet wat u kunt verwachten.
 
Wat, Wanneer, Waar, Hinder, Slijptrein
 Za 26?09?20, 00.00 uur Zo 27?09?20, 06.00 uur.
Begin: Spoorlaan Zuid 21, Rijen Eind: Alleenhouderstraat 224, Tilburg
Geluid

 

 

9-8-2020
Steeds meer mensen klagen over hondenpoep in de wijk.
Beste honden bezitters ruim a.u.b uw hondenpoep op.

https://www.milieuklachten.nl/meldingen/hondenpoep.html

 

 

Mail aan alle bewoners (05-06-2020)

De rotonde is door de gemeente weer onder handen genomen. Het gras blijft ongeveer 2,5 a 3 meter bestaan en is ook gemaaid. De rest van de rotonde is iets verhoogd en geëgaliseerd met een mengsel van beter zand.

Dit is gedaan om er ook iets op te kunnen laten groeien.  (was een erg arme grond)

Deze rotonde staat gepland om in 2021/2022 aangepast te worden.
Daarom besteedt de gemeente er niet veel geld meer aan om deze rotonde op en top in orde te maken.
Wel is de rotonde nu aan de binnenkant ingezaaid met een 2 jarig bloemenmengsel zodat we in het voorjaar een mooie bloeiende rotonde hebben.

Wij als openbare ruimte commissie gaan nu aan de slag om er een mooi insecten hotel op te zetten.
(er mogen namelijk GEEN zware objecten op komen te staan i.v.m. de bekabeling die eronderdoor loopt)
Er zijn al wat ideeën maar gaan dit samen uitwerken en hopen dit zo snel mogelijk bekend te maken.

 

30 Km zone

Beste Witbrant oost bewoners.

Wij hebben weer poging gedaan om iedereen in onze wijk er aan te herinneren om u aan de snelheid te houden in onze mooie wijk.

Onze gehele wijk is namelijk een 30 km zone.
We hebben op verschillende plaatsen 30 km zone stickers geplakt om u er aan te herinneren.

naar boven