Baron van Voorst tot Voorstweg


18-03-21   Mooi stukje van Piet van Beurden   
(Stukje in het reeshofjournaal)

De  rotonde bij Witbrant Oost die vorige week in het nieuws was omdat er al 15 jaar niets meer op lijkt te groeien, daar moeten bewoners niet steeds rondjes over hoeven draaien bij de verschillende instanties.
Ik heb er even een paar telefoontjes aan gewijd en onder andere een heel leuk gesprek gehad met de wijkmanager.
Ze vindt ook dat hier snel iets leuks mag gebeuren. Het idee om planten te verzamelen bij bewoners in de wijk en die dan in een keer allemaal op de rotonde te planten, dat sprak zowel haar als het ‘bestuur Witbrant Oost’ wel aan.
Met een beetje goede wil, en die is er hoor, is dit probleem, nog voor de zomer in volle gang is, opgelost door een leuke samenwerking tussen de gemeente, de groenvoorziener en de wijkbewoners en zou je bijna een extra “rondje van de zaak” om de rotonde willen rijden om te genieten van deze ingang van de wijk.
Uiteraard tot de werkzaamheden aan de die ingang van de wijk van start gaan, want dan moet er weer een nieuwe oplossing komen. Voordat al deze rondjes ook u laten tollen, wens ik u alvast een lekkere start van de lente waar we o zo sterk naar verlangen.
Kracht bij alles waar u iets aan kunt doen en sterkte bij alles waar u niets aan kunt doen.
Piet van Beurden.

 


12-03-2021

De droevigste rotonde van Tilburg is 15 jaar later geen centimeter minder triest: ‘Zelfs fatsoenlijke aanplant lukt niet’
Klik hier voor meer info


Baron van Voorst tot Voorstweg.

Klik hier voor meer info   baron van voorst tot voorstweg - WITBRANT OOST


WITBRANTLAANOOST

donderdag 30 april 2020

Op uw verzoek  en met instemming van de Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Witbrant Oost, zijn begin november 2019 snelheid remmende maatregelen getroffen op de Witbrantlaan Oost. Hierbij is afgesproken dat deze voor een proefperiode van een half jaar zouden worden geplaatst waarna een evaluatie zou plaatsvinden en dat afhankelijk van de resultaten daarvan deze snelheidsremmers worden gehandhaafd dan wel worden  verwijderd.

Op 26 april hebben wij de gezamenlijke evaluatie van uw werkgroep en de Belangenvereniging ontvangen.
Kort samengevat wordt door u de volgende conclusie getrokken:

"Het doel is niet bereikt trillingen zijn door snelheid beperkende maatregel niet verminderd, zelfs vermeerderd met de legio-blocks op andere plaatsen in deze straat.
Door het plaatsen van Legio-blocks heeft het verkeer zich via de overige straten verplaatst.
De snelheid is mogelijk wat verminderd, maar heeft zich verplaatst naar de overige straten.
De Witbrant Oostlaan is onveiliger geworden, vooral voor fietsers.
De bussen kunnen de fietspaden niet vermijden en rijden de grasbermen stuk.
De uitstraling van onze wijk heeft is door de legio-blocks enorm aangetast.
Wat ons betreft:    terug naar de oude situatie !!!!"

De conclusie die u trekt wordt door de gemeente onderschreven.
Naast de reacties van buurtbewoners die door de heer Tini  van Poppel zijn verzameld, waarvoor dank, zijn er ook bij de gemeente veel klachten binnengekomen met het verzoek de maatregel weer ongedaan te maken.

Vanmiddag is in overleg met inhoudelijk portefeuillehouder Mario Jacobs besloten om conform de met u gemaakte afspraak de maatregel terug te draaien en de oude situatie in de Witbrantlaan Oost te herstellen.
Voordat wordt overgegaan tot het feitelijk verwijderen van de Legio Blocks zal  de gemeente alle bewoners van  Witbrant Oost hierover informeren via een bewonersbrief. U ontvangt deze dan uiteraard ook.
Ten slotte geven wij u in overweging om alsnog gebruik te maken van het aanbod van Veilig Verkeer Nederland om met een bewustwordingstraining verandering in het rijgedrag te bewerkstelligen.

Met vriendelijke groeten,
Marjo van Velthoven
Wijkregisseur Reeshof (behalve de RMS-straten)
Afdeling Veiligheid en Wijken, team Wijken

 

Brief van gemeente downloaden 18-05-20

Met referte aan ons telefonisch overleg zend ik je hierbij de laatste informatie die ik van onze bewoners heb ontvangen m.b.t. de verkeersmaatregelen.

Onze hoop was dat dit zou leiden tot vermindering van trilling in een gedeelte van onze wijk.
Dit n.a.v. de klacht van enkele bewoners uit onze wijk.
We zijn nu ruim 2 maanden verder, en helaas moeten we vaststellen dat, met deze aanpassing, het tegengestelde is bereikt van wat we voor ogen hadden.

Jammer, maar volgens de reacties kan ik niet anders concluderen.

Overigens hebben de "metingen" door mevr. Holman gedaan,  lid de werkgroep als bezwaarmaker trillingen,  aangegeven dat er geen verbetering is opgetreden.
Hierbij gaf zij tevens aan, zie bijlagen, dat de aanpassing beter verwijderd kan worden.
Als coördinator vanuit de projectgroep uit onze wijk, wil ik daar dan ook graag mijn mening aan toevoegen.
Naast de mails, wordt ik herhaaldelijk aangesproken door bewoners, en het feit dat er al 'n aanrijding is geweest, doe ik een dringend beroep op de gemeente.
Laten we de algemene mening van onze bewoners respecteren en de proefperiode geen 6 maanden aanhouden maar,  voor de veiligheid en aantasting van de uitstraling van onze wijk, de aanpassing ongedaan te maken.
Dit zal beslist  ten goede komen aan het vertrouwen van de wijkbewoners in de projectgroep en de gemeente.

In het vertrouwen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, zie ik de reactie vanuit de gemeente met belangstelling tegemoet,

Met  vriendelijke groet,
Namens de projectgroep,
Tini van Poppel

Nieuws

15-04-2024
   klik hier voor meer info


 

22-03-2024
Honden uitlaten <<< klik hier
Aanwijsbesluit aanlijnplicht honden Stadsbos013


20-2-2024
Binnenkort werken we bij u in de buurt aan het spoor.
Omdat u dichtbij woont heeft u daar mogelijk last van. 
We houden u daarom graag op de hoogte, zodat u weet wat u kunt verwachten.


Voorbereidende werkzaamheden (Nieuw)
Van: za 09-03-2024, 07.00 uur
Tot: za 09-03-2024, 23.00 uur

Voorbereidende werkzaamheden (Nieuw)
Van: zo 10-03-2024, 07.00 uur
Tot: zo 10-03-2024, 23.00 uur


15-01-2024

BOSVITALISERING VREDELUST-HEIDEPARK

Klik hier voor meer info


26-10-23

Op de brief die door het Bestuur en de Commissie Openbare Ruimte, aan alle raadsleden verzonden is, hebben we alleen van Groen Links en van Forum voor Democratie een uitgebreidere reactie ontvangen.

Worden we nu met een kluitje in het riet gestuurd of gaat er daadwerkelijk iets veranderen???

Klik hier voor meer info

 

12-7-23
Werkzaamheden in de Akkrumstraat rond huisnummer 63-65
laagspanningskabel aanleggen/aanpassen ter hoogte van de jeu de boules banen.

 

8-5-23
Vlinders, bijen en andere insecten zijn onmisbaar voor de natuur, maar helaas worden het er steeds minder...
Daarom willen we zoveel mogelijk plekken in onze gemeente geschikt maken voor deze kleine diertjes.
Sinds vorig jaar doen we in de hele stad aan "ecologisch maaien".
Dit betekent dat grasveldjes en bermen nog maar 1 tot 2 keer per jaar worden gemaaid, zodat wilde bloemen de ruimte krijgen om te groeien. Dit trekt vervolgens weer meer vlinders, bijen en andere insecten aan.
Natuurlijk blijven er plaatsen in de stad waar het wel nodig is om het gras regelmatig kort te maaien, bijvoorbeeld vanwege de verkeersveiligheid.
Denk hierbij aan de (randen van) bermen langs wegen en fietspaden en bij rotondes en kruisingen.
Maar ook bij de speeltuinen en de plekken in de parken waar je lekker kunt zitten, houden we het gras kort.
Meer hierover lees je op www.tilburg.nl/natuurlijk.

Wil je zelf ook de vlinders, bijen en insecten een handje helpen?
Doe dan mee met de maai-mei-niet maand.
Door je gazon een maand niet te maaien, kun je tot wel 10 keer meer bijen aantrekken.
En juist deze maand mei komen veel insecten uit hun winterslaap, leggen ze eieren en hebben ze voedsel nodig.
Meer informatie hierover vind je op www.maaimeinietnederland.nl.

 

25-01-23

Binnenkort werken we bij u in de buurt aan het spoor.
Omdat u dichtbij woont heeft u daar mogelijk last van. We houden u daarom graag op de hoogte, zodat u weet wat u kunt verwachten.
 
Spoorstaven vernieuwen (Nieuw)
Van: za 18-02-2023, 23.00 uur
Tot: zo 19-02-2023, 07.00 uur
Tussen Hulteneindsestraat 16A, Hulten en Ankeveenstraat 1, Tilburg
Geluid en trillingen

20-01-23

Sinds December staat er een laadpaal in onze wijk Witbrant-Oost.
er zijn 2 aansluitingen.
(type: PARK-CHARGE)
Ameidenstraat

 

 

 

6-12-22
Jan, Steef, Leon, Thieu en Harrie hebben de lampjes weer in onze mooie boom gehangen.
De bovenste lampjes laten wij er steeds inzitten en de onderste lampjes halen wij er steeds uit om vandalisme te voorkomen.
Nu branden de bovenste lampjes niet en hebben we geprobeerd om deze te herstellen maar dat is ons helaas niet gelukt.
Er inklimmen is te gevaarlijk omdat de takken gemakkelijk afbreken en we dan de boom te veel beschadigen.
De lampjes zitten aan de buitenkant van de boom waar wij dus niet bijkomen.

Wij gaan wel een alternatief zoeken om dit voor volgend jaar op te lossen.


 

26-11-22
Vebego Activiteitenkalender Reeshof.PDF

 

9-10-2022

Het is weer zover op zaterdag 5 november 2022 is het weer de Nationale Natuurwerkdag in de Gaas!! er is plaats voor 25 volwassenen en 5 kinderen.
U kunt onder op de link klikken om zich aan te melden.
De Gaas/Stadsbos013 - zaterdag 5 november 2022 | Natuurwerkdag

https://www.natuurwerkdag.nl/klus/de-gaas/2022-11-05...

7-3-2022

Klik hier voor het groen onderhoud in onze wijk.24-01-22

Oproep: word jij de nieuwe Tilburg Schoon ambassadeur?

Heb je in de buurt een containerparkje waar het vaak een rommeltje is doordat er van alles (illegaal!) naast de containers wordt geplaatst? Wil je daar iets aan doen? Dat kan! Graag zelfs. Tilburg Schoon is op zoek naar betrokken inwoners die er samen met de gemeente voor willen zorgen dat het rondom de wijkcontainers opgeruimd blijft. Wil jij ook een container 'adopteren'? Of wil je meer informatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Dick Tammer van de gemeente Tilburg via e-mailadres dick.tammer@tilburg.nl. of meld je aan via  Tilburg Schoon - Gemeente Tilburg.

Met vriendelijke groet,
Dick Tammer
 
Coordinator Samenwerking Schone Stad
Gemeente Tilburg
T 06-29666748
E dick.tammer@tilburg.nl
aanwezig: maandag t/m vrijdag (van 08.00 tot 16.30)
 
www.tilburg.nl | facebook.com/gemeentetilburg | twitter.com/gemeentetilburg

 

22-11-21

Bewonersbrief betreft rotonde

Klik hier voor meer info betreft Rotonde WBO

17-11-21
rest van de 13 bomen die nog gezet moeten worden

De bomen zijn deze week besteld.
Levertijd twee weken, hierna gaat onze kwaliteitsmedewerker ze bij de leverancier keuren en zullen meegenomen worden in de planning. Bewoners die voor de deur een nieuwe boom krijgen ontvangen hier een brief over. Ik verwacht (zonder tegenslag) dat de bomen begin december geplant gaan worden.


26-09-21
UPDATE Bruggetje

Zoals jullie zien zijn we nog steeds in gesprek met de gemeente.
Maandag 27 september staat er een online inloopavond gepland over het (opnieuw) aanbrengen van een leemlaag in de sloot achter de Amsweerstraat en de Witbrantlaan Oost. 
Uiteraard blijven wij verantwoordelijk voor de tekst.

Met vriendelijke groeten,  André van den Berg
Klik hier voor PDF bestand


15-7-21

Ecologisch groenbeheer in de Reeshof
02 juni 2021
De komende jaren wil de gemeente meer locaties in de stad geschikt maken voor vlinders, bijen en andere insecten (vergroten biodiversiteit). Daarom worden grasveldjes en bermen niet meer kort gemaaid. Dit heet ecologisch groenbeheer. De gemeente begint ermee in de Reeshof.

Vlinders, bijen en andere insecten zijn onmisbaar voor de natuur. Maar net als bij veel andere dieren, nemen ze de afgelopen jaren in aantal af. Door het ecologisch beheer wil de gemeente helpen om meer vlinders, bijen en andere insecten aan te trekken. Na de Reeshof zijn de andere wijken en dorpen aan de beurt.

Wilde bloemen
Ecologisch groenbeheer wil zeggen dat grasveldjes en bermen niet meer kort gemaaid worden als een gazon. Hierdoor krijgen wilde bloemen de kans om tussen het gras te groeien en om in bloei te komen. Dit komt ten goede aan de bijen en vlinders, waar het landelijk erg slecht mee gaat. Het langere gras zorgt ook voor geschikt leefgebied voor de natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld de eikenprocessierups zoals sluipwespen en de kleine poppenrover. Dit helpt om de overlast van deze rupsen in het voorjaar en de zomer te verminderen. De grasvelden bermen die ecologisch worden beheerd, worden nog maar een tot twee keer per jaar gemaaid. Dat betekent dat het gras op veel plekken aanzienlijk hoger zal zijn. De hoogte varieert ongeveer van 30 tot 70 centimeter.

Maaien voor de verkeersveiligheid
De randen van het gras en bermen langs wegen en paden en rond rotondes en bij kruisingen worden vaker gemaaid vanwege de verkeersveiligheid. Ook bij de speeltuinen en de plekken in de parken waar je lekker kunt zitten, houdt de gemeente het gras kort. Voorbeelden van ecologisch beheer zijn al op verschillende plaatsen in de stad te zien. Bijvoorbeeld langs de Ringbaan-Zuid, Middeldijkdreef en de Baden Powelllaan.

4-6-21

Update Bomen aanplant
Klik hier  <<<

12-4-21
Beste bewoners , het is geen reclamezuil die op de rotonde staat.
Wanneer iemand hem leest dan ziet hij/zij dat het een publieke oproep/ondersteuning is om het 'nog even vol te houden'
(samen krijgen we corona er onder).

1-4-21

Update brugje

Beste Witbrant Oost bewoners,
Graag hierbij aandacht voor de actie van de heer en mevrouw Van den Berg in verband met het realiseren van een brugje. Zij hebben een update gestuurd over de ontwikkelingen van hun actie.
Zoals gezegd betreft het hier een actie waarvoor wij als bestuur van de belangenvereniging graag ruimte geven zoals wij bij elke actie vanuit de wijk doen.

Voor de inhoud van het bericht zijn de heer en mevrouw Van den Berg verantwoordelijk.

Klik hier voor de bijlage van de Heer en Mevrouw van den Berg

 

 

Bewonersbrief 16-02-2021
update werkzaamheden bomen vervangen  klik hier

Witbrant Oost baalt van kale rotonde: stil protest met een gieter | Tilburg e.o. | bd.nl


05-02-2021
Vanwege de weervoorspellingen is het allemaal even spannend qua uitvoering.
Ik ga ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk een bewonersbrief uitgaat om iedereen te informeren en mee te nemen in het proces.

Wordt vervolgd.
Met vriendelijke groet,
Anouk Bedaux

 


21-01-2021
Even een kleine update. De aannemer die in jullie wijk aan de slag is/gaat met de datakabel heeft gevraagd om komend weekend te mogen werken, omdat ze veel zieke medewerkers hebben. De werkzaamheden brengen geen onderbreking van netwerk met zich mee. We hebben dit toegestaan binnen deze tijden:
Zaterdag 0800-1800
Zondag 0900-1800

Met vriendelijke groet,
Anouk Bedaux
projectleider
Gemeente Tilburg

 


11-01-2021

Fixi app vervangt de BuitenBeterApp
AuteurJohn GeertsGepubliceerd opzondag 20 december 2020Geef een reactieop Fixi app vervangt de BuitenBeterApp
De gemeente Tilburg gaat de Buiten-Beter-app vervangen. Deze app werd gebruikt om problemen op straat door te geven. Vanaf 28 december 2020 stapt Tilburg nu over naar de gratis Fixi App.Opent in een nieuw venster Deze app is te downloaden in de App Store en de Play Store op de mobiele telefoon.

05-01-2021

Ik kreeg vanmorgen een telefoontje van een bewoner uit de wijk over het stilliggen van het project. Het leek me hierom goed om jullie ook even te informeren. Wellicht dat jullie hier iets over op jullie website kunnen zetten...
Zoals jullie weten moet voor de plant van de nieuwe bomen op diverse plekken een datakabel verlegd worden. Vanwege de lockdown heeft KPN het niet mogen werken aan de datakabel gedurende de kerstperiode verlengd tot 19/01. Tot die tijd ligt het werk dus stil. De nieuwe planning geeft aan dat dit niet veel vertraging op gaat leveren in het totale project. Wel zijn we natuurlijk bang voor een verlenging van de lockdown, dit zou een serieuze vertraging op kunnen leveren. Mocht dit het geval zijn, dan wordt er een nieuwe bewonersbrief verstuurd.
Mochten hier vragen over zijn dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Anouk Bedaux  projectleider
Gemeente Tilburg
T +31621527081
E anouk.bedaux@tilburg.nl

 25-11-2020
Vervangen bomen Witbrant-Oost
Start werkzaamheden op woensdag 2 december 2020.
In de wijk Witbrant-Oost worden dit jaar 69 bomen vervangen. Een deel van deze bomen staat dicht op de erfgrens. Een ander deel van deze bomen is dood of heeft een lage toekomstverwachting. Een deel van deze bomen is begin 2020 al gekapt. Nu gaat de gemeente aan de slag met het verwijderen van de laatste bomen en het planten van de nieuwe bomen. U bent hierover geïnformeerd in de bewonersbrieven van 10 februari 2020 en  19 oktober 2020.  

Werkzaamheden
Brouwers Groenaannemers start woensdag 2 december 2020 met het in opdracht van de gemeente verwijderen van de laatste bomen en het verwijderen van de boomstronken en wortels van de eerder verwijderde bomen. Daarna gaat VolkerWessels Telecom aan de slag met het verleggen van een datakabel. Dit is nodig om een goede groeiplaats te kunnen realiseren voor de nieuwe bomen. Als de werkzaamheden aan de kabel klaar zijn, plant Brouwers Groenaannemers de nieuwe bomen. Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden tot eind januari 2021. Tijdens de kerstperiode wordt er niet gewerkt.  

Mogelijke overlast
U kunt enige geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. Ook kan het zijn dat u tijdelijk uw auto ergens anders moet parkeren. Wij vragen hiervoor uw begrip.    

Meer informatie
Hebt u vragen tijdens de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met Sjors Heefer van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 542 84 34 en per e- mail sjors.heefer@tilburg.nl. Bij algemene vragen over het project kunt u contact opnemen met Anouk Bedaux van de gemeente. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 013 542 97 24 en per e-mail anouk.bedaux@tilburg.nl.


16-11-2020

Hierbij wil ik jullie laten weten dat Brouwers Groenaannemers (de aannemer die het project uit gaat voeren) morgen een aantal proefsleuven gaat maken in jullie wijk. Dit ter informatie.

Proef voor bomenkap/herbeplanten
Hierbij wil ik jullie melden dat wij morgen (dinsdag 17 november) 2 proefsleuven gaan maken in Witbrant.
Betreft Ankeveenstraat nr 154 en 120.
Met vriendelijke groet,
Anouk Bedaux

 

5-11-2020
Inmiddels hebben we weer meer informatie over de desbetreffende rotonde, deze wordt volgend jaar namelijk omgebouwd tot zogenaamde turborotonde. Het insectenhotel en de beplanting zijn tijdelijk. De definitieve inrichting van de rotonde volgt na aanpassing. Helaas blijkt al dat veel niet mogelijk is, omdat er nogal wat kabels en leidingen onderdoor lopen en er ook geen zware voorwerpen op mogen. Het bestuur van Witbrant-Oost is hiervan op de hoogte. 
projectleider
Gemeente Tilburg
T +31621527081
E anouk.bedaux@tilburg.nl

19-10-2020
Beplantingsplan Witbrant-Oost
Brief van gemeente (klik hier)

 

30-9-2020
Aanpassen drempel Witbrantlaan Oost - Avenhornstraat

Klik hier voor meer info

 

27-9-2020
1: 
Binnenkort meer info betreft bomenrooi / nieuwe aanplant  (wacht op bewonersbrief van de gemeente)
2: kabelbaan gaat de gemeente zo snel mogelijk repareren. (nieuwe kabel moet besteld worden)
3: honden toilet (onderzoek loopt in overleg met commissie)
4: aanvraag bij gemeente om de jeu de boule banen extra grind op te storten.

9-8-2020
Steeds meer mensen klagen over hondenpoep in de wijk.
Beste honden bezitters ruim a.u.b uw hondenpoep op.
https://www.milieuklachten.nl/meldingen/hondenpoep.html

Mail aan alle bewoners (05-06-2020)

De rotonde is door de gemeente weer onder handen genomen. Het gras blijft ongeveer 2,5 a 3 meter bestaan en is ook gemaaid. De rest van de rotonde is iets verhoogd en geëgaliseerd met een mengsel van beter zand.

Dit is gedaan om er ook iets op te kunnen laten groeien.  (was een erg arme grond)

Deze rotonde staat gepland om in 2021/2022 aangepast te worden.
Daarom besteedt de gemeente er niet veel geld meer aan om deze rotonde op en top in orde te maken.
Wel is de rotonde nu aan de binnenkant ingezaaid met een 2 jarig bloemenmengsel zodat we in het voorjaar een mooie bloeiende rotonde hebben.

Wij als openbare ruimte commissie gaan nu aan de slag om er een mooi insecten hotel op te zetten.
(er mogen namelijk GEEN zware objecten op komen te staan i.v.m. de bekabeling die eronderdoor loopt)
Er zijn al wat ideeën maar gaan dit samen uitwerken en hopen dit zo snel mogelijk bekend te maken.

 

30 Km zone

naar boven