Witbrantlaanoost

Brief van gemeente downloaden 18-05-20

Met referte aan ons telefonisch overleg zend ik je hierbij de laatste informatie die ik van onze bewoners heb ontvangen m.b.t. de verkeersmaatregelen.

Onze hoop was dat dit zou leiden tot vermindering van trilling in een gedeelte van onze wijk.
Dit n.a.v. de klacht van enkele bewoners uit onze wijk.
We zijn nu ruim 2 maanden verder, en helaas moeten we vaststellen dat, met deze aanpassing, het tegengestelde is bereikt van wat we voor ogen hadden.

Jammer, maar volgens de reacties kan ik niet anders concluderen.

Overigens hebben de "metingen" door mevr. Holman gedaan,  lid de werkgroep als bezwaarmaker trillingen,  aangegeven dat er geen verbetering is opgetreden.
Hierbij gaf zij tevens aan, zie bijlagen, dat de aanpassing beter verwijderd kan worden.
Als coördinator vanuit de projectgroep uit onze wijk, wil ik daar dan ook graag mijn mening aan toevoegen.
Naast de mails, wordt ik herhaaldelijk aangesproken door bewoners, en het feit dat er al 'n aanrijding is geweest, doe ik een dringend beroep op de gemeente.
Laten we de algemene mening van onze bewoners respecteren en de proefperiode geen 6 maanden aanhouden maar,  voor de veiligheid en aantasting van de uitstraling van onze wijk, de aanpassing ongedaan te maken.
Dit zal beslist  ten goede komen aan het vertrouwen van de wijkbewoners in de projectgroep en de gemeente.

In het vertrouwen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, zie ik de reactie vanuit de gemeente met belangstelling tegemoet,

Met  vriendelijke groet,
Namens de projectgroep,
Tini van Poppel

Rotonde

Mail aan alle bewoners (05-06-2020)

De rotonde is door de gemeente weer onder handen genomen. Het gras blijft ongeveer 2,5 a 3 meter bestaan en is ook gemaaid. De rest van de rotonde is iets verhoogd en geëgaliseerd met een mengsel van beter zand.

Dit is gedaan om er ook iets op te kunnen laten groeien.  (was een erg arme grond)

Deze rotonde staat gepland om in 2021/2022 aangepast te worden.
Daarom besteedt de gemeente er niet veel geld meer aan om deze rotonde op en top in orde te maken.
Wel is de rotonde nu aan de binnenkant ingezaaid met een 2 jarig bloemenmengsel zodat we in het voorjaar een mooie bloeiende rotonde hebben.

Wij als openbare ruimte commissie gaan nu aan de slag om er een mooi insecten hotel op te zetten.
(er mogen namelijk GEEN zware objecten op komen te staan i.v.m. de bekabeling die eronderdoor loopt)
Er zijn al wat ideeën maar gaan dit samen uitwerken en hopen dit zo snel mogelijk bekend te maken.

 

30 Km zone

Beste Witbrant oost bewoners.

Wij hebben weer poging gedaan om iedereen in onze wijk er aan te herinneren om u aan de snelheid te houden in onze mooie wijk.

Onze gehele wijk is namelijk een 30 km zone.
We hebben op verschillende plaatsen 30 km zone stickers geplakt om u er aan te herinneren.

naar boven