De inning zal plaatsvinden via een Euro incasso, indien u hiervoor een machtiging heeft afgegeven.
Zoniet, dan ontvangt u een rekening,

(u dient dan rekening te houden met bijkomende administratie kosten van 2,50 €
die u via internetbankieren kunt betalen.)

Indien u geen Euro incasso machtiging heeft afgegeven, neem dan contact op met de penningmeester.

Is of wordt uw woning verkocht dan is de notaris verplicht te handelen in lijn met artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk Wetboek. Vraag het daar vermelde "aanhecht document" voor de leveringsakte altijd tijdig op bij de penningmeester van de belangenvereniging.

 

Paula Kasius
Penningmeester Belangenvereniging Witbrant Oost > Mail

naar boven