09-11-2021

Beste bewoners,

Een deze dagen vindt u een envelop in uw brievenbus met de volgende tekst erop:
Opgave gespaarde bedrag schilderfonds per 01-01-2021 Belangenvereniging Witbrant Oost.
In de envelop zit de specificatie van het gespaarde bedrag van het schilderfonds per 1 januari 2021 van uw woning.
U vindt het bedrag per 01-01-2021 bij Totaal generaal.
Dit bedrag hebt u eventueel nodig voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 die u volgend jaar moet indienen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur Belangenvereniging Witbrant Oost
Paula Kasius
Penningmeester W.B.O
> Mail

 


Beste bewoners,

Eind Juni (2020) zal uw jaarlijkse bijdrage van het schilderfonds van de Belangenvereniging Witbrant Oost geïnd worden.

De inning zal plaatsvinden via een Euro incasso, indien u hiervoor een machtiging heeft afgegeven.
Zoniet, dan ontvangt u een rekening, die u via internetbankieren kunt betalen.
Indien u geen Euro incasso machtiging heeft afgegeven, neem dan contact op met de penningmeester.

Is of wordt uw woning verkocht dan is de notaris verplicht te handelen in lijn met artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk Wetboek. Vraag het daar vermelde "aanhecht document" voor de leveringsakte altijd tijdig op bij de penningmeester van de belangenvereniging.

 

Paula Kasius
Penningmeester Belangenvereniging Witbrant Oost > Mail

naar boven