Wat mag/kan Brouwers Groen
van de Gemeente Tilburg zoal uitvoeren voor het groen onderhoud in Witbrant-Oost

 

Gras maaien:
Wordt op beeld (nivo C) bijgehouden.
(Reken op ongeveer 18x per jaar.)

 

Wadies maaien:
1x per jaar, gefaseerd

 

Bomen snoeien:
Om de 3 a 4 jaar      Waterlot elk jaar.

 

Wegen / voetpaden borstelen:
Wordt op nivo-C bijgehouden  (reken op 3 a 4 keer per jaar)

 

Snoeien van de dijk (tegen het spoor):
1 keer per jaar

 

Speeltuinen schoon maken (onkruid verwijderen):
dit gebeurt op regie , oftewel gemeente bepaald hoe vaak (1 a 2 keer per jaar)

 

Duikers schoonmaken:
1 maal per jaar

 

Melden van dode bomen/stuiken:
Fixi melding maken via de APP
(het is aan de gemeente om deze bomen/stuiken wel of niet te vervangen.

 

Melden van schade door het maaien:
Fixi melding maken.

 

fixi app downloaden
De app is te downloaden in de App Store en de Play Store.

naar boven