Buurtpreventie Witbrant Oost                                         

In Tilburg zijn verschillende buurtpreventieteams actief. Een buurtpreventieteam werkt samen met de politie en de gemeente aan een veilige en prettige buurt.

Wat doen de vrijwilligers?
De leden van het buurtpreventieteam vormen extra ogen en oren van politie en gemeente in de wijk. De vrijwilligers surveilleren in koppels of groepjes op straat. Er vindt terugkoppeling plaats met de wijkagent. De wijkagent vertelt vrijwilligers op welke bijzonderheden zij moeten letten. Buurtpreventie heeft vooral een preventieve werking, omdat de vrijwilligers herkenbaar op straat aanwezig zijn. De vrijwilligers zijn te herkennen aan speciale rood/oranje kleding met fluorescerende banden erop. Ook kunnen zij zich legitimeren als dat nodig is.
Op 22 januari 2015 is in onze wijk het initiatief genomen om te starten met een buurtpreventie team, en vanaf 10 augustus 2015 zijn wij actief in Witbrant Oost.

Ons team:  (update 01-02-2019)
Gerard de Beer,                     Coördinator/Watts app beheerder
Hennie Coolen
Arianne van Empel,
Franca van Gool,
Berrie van Groeninge
Wim Henderson
Frans van Loon,
Rinie Mutsaers,
Tini van Poppel,                     Coördinator
Jan Snijders
Frank Snelders
Thieu van Vugt
Leon van Maaren
Coos Poland


Ons doel  om alle dagen een loopgroep te kunnen vormen, is hiermee bereikt en met een rondje van ca 1,5 uur in onze  eigen wijk,  is een grote aanwinst  voor de veiligheid in Witbrant Oost .

Indien er door de bewoners onregelmatigheden worden gezien, waar direct tegen opgetreden moet worden 112 bellen, en verdere  onregelmatigheden  kunnen gemeld worden bij de politie via 0900-8844.
“Buitenbeter app” (gemeente) en 14013 voor meldingen van een probleem in de openbare ruimte.

Belangstelling?
Hebt u naar aanleiding van deze informatie  interesse om ook lid te worden van ons buurtpreventieteam,  meld u dan aan bij een van de coördinatoren. De leden van het team worden maandelijks ingedeeld op grond van hun beschikbaarheid, waarna er 4 wekelijks een planning wordt gemaakt, waardoor een goed georganiseerd team bijdraagt aan de veiligheid in onze wijk.

Tevens is er de mogelijkheid om u aan te melden voor onze groepsapp Buurtpreventie Witbrant Oost, via ’n mail aan
Gerard de Beer met vermelding van Naam, Adres en Mobiele  telefoonnummer.

 Hebt u vragen, schroom dan niet en neem gerust contact op, wij zijn er blij mee.

 Met vriendelijke groet voor een veilige wijk,

 

Coördinatoren:

Gerard de Beer           mail: ghamdebeer@telfort.nl
Tini van Poppel           mail: m.van.poppel5@kpnplanet.nl
Algemene  mail           mail:  preventie@witbrantoost.nl

naar boven