Buurtpreventie Witbrant Oost                                         

01-09-23
Wij willen jullie graag op de hoogte brengen van het resultaat van onze oproep d.d. 29 augustus 2021

Maar liefst 8 medebewoners hebben zich aangemeld voor ons buurtpreventieteam, en zijn reeds enkele weken actief in onze wijk. Door de snelle wijze waarop de kledingpakketten en trainingen  gepland en afgehandeld zijn voelen wij ons gesteund door Gemeente en Politie,
Wij, de leden van het buurtpreventieteam, zijn hierdoor aangenaam verrast en bijzonder blij dat zoveel bewoners zich willen inzetten voor onze mooie en veilige wijk.
Hierop hebben wij een bijeenkomst gepland op 1 november 2021 met alle leden om nader kennis te maken, en informatie uit te wisselen.

Tijdens deze bijeenkomst is een toelichting gegeven over onze organisatie:

Leon van Maaren is mede coördinator van ons team waarbij hij de volgende taken op zich heeft genomen;
Hij communiceert middels onderstaande informatiekanalen, naast de mondelinge contacten.

WhatsApp beheerder van ons team             
“Buurtpreventieteam Witbrant Oost”. 
voor de onderlinge contacten van de teamleden.

en voor de betrokken bewoners                  
“Wijk buurtpreventie Witbrant Oost”.
die hiermee informatie kunnen verstekken,
dat mogelijk de veiligheid negatief beïnvloedt.

Hij verzorgt periodiek de planning, in overleg met alle leden, en stelt het loopschema samen.

Tini van Poppel is coördinator van ons team met de volgende taken;
Hij onderhoud als intermediair, contacten met Gemeente en Politie

Is verantwoordelijk voor  de kledingpakkettenZorgt voor externe communicatie en door de onderlinge contacten kunnen beide elkaars taken bij calamiteiten overnemen, waardoor de organisatie  gewaarborgd is. 

En dan hierbij de leden van ons team:

René Balmakers                
Ad van Buul
Frans van Loon
Yvon van Maaren
Steef Nieuwenhuis
Frank Snelders
Frans Spijkers
Ria Bogaers – van Poppel
Hennie Coolen
Rob de Kok
Leon van Maaren                   ( Coördinator)
Rinie Mutsaers
Tini van Poppel                      ( Coördinator)
Thieu van Vugt

Omdat wij tijdens onze rondes door de gepaste kleding zichtbaar zijn in de wijk, dragen wij bij aan onze mooie en veilige wijk.

 

Tini van Poppel                                                                                 
Coördinator Buurtpreventieteam                                                  
E-mail:  m.van.poppel5@kpnplanet.nl                                           
Tel.     : 06-46486510                                                                             

Leon van Maaren
Mede coördinator Buurtpreventieteam
E-mail: lvmaaren@msn.com
Tel.     : 06-14861404  29-8-21

Beste bewoners van onze mooie wijk Witbrant Oost,

Wij wonen in een fijne en veilige wijk en wij willen dat graag zo houden.
Dat vindt u toch ook !!
Wij, dat zijn de leden van het buurtpreventieteam Witbrant Oost !
Daarom willen wij dit graag promoten en doen een beroep op jullie om je aan te melden voor  onze groep.
Waarom !
Door gewijzigde privéomstandigheden hebben het afgelopen jaar 4 leden onze groep verlaten.

Sinds 2005 zijn wij actief en tot eind 2020 maakten wij met 14 mensen onze preventieve veiligheidsronde in onze wijk, dat doen wij, naast het functionele ( zie toelichting )  met veel plezier:

-         Lopen is gezond voor je welzijn en voor de veiligheid in onze wijk.

-         Uitgangspunt is éénmaal per week ca. 1 uur lopen/fietsen

-         We lopen/fietsen altijd met 2 personen in wisselende samenstelling.

-         Iedere 4 weken wordt er nieuwe planning gemaakt.

-         Elk lid geeft aan wanneer hij/zij beschikbaar is in de komende 4 weken.

-         Vanuit deze informatie word je dan ingedeeld en dit schema ontvangt ieder lid.

-         Wij spreken uit ervaring dat we fijne collega’s hebben/zijn.

-         Dat we door sociale contacten binding houden met de bewoners.

Daarom hebben wij een buurtpreventieteam dat, samen met de politie en gemeente, aan een veilige en prettige buurt werkt.  
Om de frequentie van controle op hetzelfde pijl te houden doen wij een beroep op jullie om je ook beschikbaar te stellen voor ons team, je maakt ons blij, en houdt de wijk veilig!

Wat doen de vrijwilligers?

-         De leden van een buurtpreventieteam vormen extra ogen en oren van politie en gemeente in de wijk.

-         De vrijwilligers surveilleren in koppels of groepjes op straat. Er vindt terugkoppeling plaats met de wijkagent.

-         De wijkagent vertelt vrijwilligers op welke bijzonderheden zij moeten letten. Buurtpreventie heeft vooral een preventieve werking, omdat de vrijwilligers herkenbaar op straat aanwezig zijn.

Welke extra's krijgt een vrijwilliger?

       -     U wordt vrijwilliger van de gemeente en krijgt een kledingpakket en identiteitspasje;

       -     U hebt direct contact met uw wijkagent en wordt geïnformeerd over wat er met uw      

             informatie is  gedaan;

       -     U krijgt een (verplichte) basistraining waarin u leert wat er wel en niet van u verwacht wordt;

       -     Indien nodig zijn extra workshops/trainingen mogelijk; - Aan het einde van het jaar krijgt u

             een  attentie.

      -      U bent verzekerd als u actief bent tijdens uw functie als buurtpreventielid.

 

Wij rekenen op jullie en u kunt voor aanmelding  en evt. nadere informatie contact opnemen met onderstaande personen.

Namens ons team;

Tini van Poppel                                                                                       Thieu van Vugt
Coördinator Buurtpreventieteam                                                               Actieve deelnemer
E-mail: m.van.popel5@kpnplanet.nl                                                          013-8500468
Tel.     : 06-46486510                                                                              06-238500468

                                                                             


 

naar boven