Oproep vrijwilligers

 

Witbrant Oost is een unieke wijk ! Alle bewoners zijn lid van de Belangenvereniging Witbrant Oost en dat geeft een bijzondere onderlinge band.
De afgelopen jaren is er al veel gedaan door de vereniging. Denk aan zaken als het herstel van het keimwerk, aanleg speelplekken, regelmatig overleg met gemeente over  de openbare ruimte in de wijk en ook de Midwinterontmoetingen en het plaatsen van de kunstwerken, maar ook bewonersinitiatieven zoals het plaatsen van zonnepanelen.

Daarnaast is er afgelopen jaar ook een initiatief door dames uit de Aalsumstraat genomen om activiteiten te gaan organiseren voor bewoners uit de wijk. Omdat het afgelopen jaar bij het bestuur de prioriteit bij het uitvoeren van het groot onderhoud van het schilderwerk lag, is de uitvoering even uitgesteld.

Het bestuur van de Belangenvereniging wil dit initiatief graag ondersteunen, maar daarnaast ook andere initiatieven de ruimte geven.

Te denken valt bijvoorbeeld ook aan het organiseren van culturele activiteiten (bijv. openlucht-concerten, fotowedstrijd), “ontmoetings”-activiteiten voor alle bewoners (zoals Winterborrel , Zomerpicknick) en het organiseren van een feest in de wijk of het ondersteunen bij bestuurstaken.

Onze ervaring is dat veel bewoners bereid zijn om aan activiteiten mee te werken, als dat gevraagd wordt. Dat kan zijn als mede-organisator of als hulp tijdens een activiteit.

Hoort u ook bij die mensen ?

Wij willen u dan vragen om zich bij de Belangenvereniging aan te melden. U kunt daarbij aangeven welk  soort activiteit uw voorkeur heeft, maar doet hoeft natuurlijk niet!

U verplicht zich hiermee ook tot niets, maar bij gelegenheid kunt u benaderd worden of u aan een bepaalde activiteit  wilt meewerken.         

                                             

Het formulier kunt u afgeven bij het secretariaat, Ankeveenstraat 70 of per email versturen aan

Aanmeldings formulier downloaden

> Mail secretaris@witbrantoost.nl                                                                                                

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie !

                                                                                                          

 

 

naar boven