13-06-2024

Beste bewoners Witbrant Oost,

Zoals reeds eerder bekend werd gemaakt, gaat de gemeente in het najaar de speeltuin aan de Akkrumstraat herinrichten. 
De bewoners van onze wijk worden daarin meegenomen en iedereen heeft al voorkeuren en wensen door kunnen geven voor de inrichting hiervan.
Op dit moment heeft de gemeente twee opties uitgewerkt die aan de bewoners van Witbrant Oost werden voorgelegd middels onze nieuwsbrief.
(nieuwsbrief is verzonden door de Belangenvereniging Witbrant-Oost) 

U kunt uit één van deze twee opties kiezen middels het stemformulier, waarop u tevens nog aandachtspunten kunt vermelden. Stemmen kan tot uiterlijk zondag 30-06-2024

Speeltuin optie 1

Speeltuin optie 2Speeltuin nieuwsbrief
Akkrumstraat/Americastraat

 

De gemeente Tilburg investeert de komende jaren in het vervangen en verbeteren van een flink aantal speelplekken in de stad. Namens de gemeente gaan wij ook in uw buurt aan de slag.
Samen maken we spelen in de buurt nóg leuker.


Inleiding

Van gemeente Tilburg heeft Vebego Groen opdracht ontvangen om de speelplek aan de Akkrumstraat-Americastraat op te knappen. Een aantal spelregels helpt ons op weg naar de juiste inrichting, echter kunnen we dit niet zonder de buurt. Voor de speelplek hebben we een tweetal voorlopige ontwerpen gemaakt. U kunt stemmen op één van de ontwerpen, u kunt ook nog aanvullingen doen want de ontwerpen zijn nog niet definitief!


Belangenvereniging

In de voorbereidingsfase hebben we contacten gelegd met belangenvereniging Witbrant Oost. Zij helpen ons door hun website ter beschikking te stellen voor het stemmen en het delen van informatie. De mensen van de vereniging helpen medebewoners ook mee om hun zegje te kunnen doen.


Stemmen

Er kan gestemd worden tot en met zondag 30 juni aanstaande. Aanvullingen op de voorlopige ontwerpen kunnen toegevoegd worden. We vragen daarbij wel een mailadres te vermelden zodat we kunnen reageren op de aanvullingen. Na 30 juni worden de stemmen geteld en de aanvullingen besproken met onze opdrachtgever gemeente Tilburg.


Vogelbiotoop

Op beide ontwerpen staat in de legenda ook een vogelbiotoop. Zo’n biotoop bestaat uit Robinia houten palen welke in een cirkel komen staan. Tegen de palen planten we klimplanten en hangen er een nestkastje tegen. De hoogte van de vogelbiotoop is circa 3,00 m. Voorwaarden voor het plaatsen van zo’n biotoop is dat bewoners deze zelf onderhouden. Mocht u de vogelbiotoop willen onderhouden en verzorgen geef dit dan, samen met uw gegevens door, via het stemformulier. Wij nemen met u contact op. Mocht er geen interesse voor zijn, dan wordt geen vogelbiotoop gemaakt.
Geef op het stemformulier bij "Opmerkingen" duidelijk uw interesse aan.


Definitief ontwerp

De zomermaanden gebruiken wij om het definitief ontwerp te maken.
In september 2024 gaat de schop de grond in om de speelplek opnieuw in te richten.
Op een bord bij de speelplek komt in september het definitieve ontwerp en de uitvoeringsperiode te staan.

Op de website van Witbrant Oost kunt u dan ook het definitieve ontwerp inzien. We leggen uit hoe we tot het definitieve ontwerp zijn gekomen.
In de winterperiode volgt de aanplant.

 

naar boven