01-10-21

Context en beleidskaders
De rotonde is gelegen aan een natuurlijke waardevolle zone, bestempeld als “natuurnetwerk Brabant”.
Dit is een aanleiding om de rotonde op een natuurlijke wijze in te richten met soorten die aansluiten op de doelstellingstypen in het Natuurbeheertype N16.03: droog bos met productie.

Daarnaast maakt de rotonde deel uit van het landschapsplan BBVVTV, waarin deze op het raakvlak ligt van de karakteristieke landgoedere zone (1) de woonwijk Witbrant-Oost (2) en het open weidelandschap (3)

Gemeente Tilburg heeft een budget beschikbaar gesteld om de rotonde opnieuw (TIJDELIJK) in te richten.
Daarnaast geeft de gemeente Tilburg aan dat over 5 tot 7 jaar de rotonde opnieuw ingericht zal gaan worden dit “groot onderhoud” geeft ons dus niet de mogelijkheid om te ontwerpen met vaste inrichtingselementen , zoals grote bomen, of constructieve  elementen.

Klik hier voor Plankaart Schetsontwerp

 

naar boven