10 jaar Witbrant Oost

Beste bewoners,

Wat hebben we een mooi jubileumfeest gehad!!
De jubileumcommissie en het bestuur, hebben met genoegen kunnen vaststellen dat wij ons doel, mensen samen brengen tijdens ons 10 jarig jubileum, hebben behaald.

Een korte terugblik op 4 juli 2015!
“Ondersteunt door bijgaande fotoreportage, verzorgd door Harrie Vermeer”.

Onder prachtig stralend weer arriveerde de fanfareband Beatrix uit Dongen om 11;00 uur en vertrok vanaf de Amsweerstraat, voor een muzikale rondtocht door onze mooie wijk om iedereen te attenderen op de aanvang van onze feestdag.

Aanvankelijk met ’n enkele volger, waarbij steeds meer mensen naar buiten kwamen en zich bij de stoet aansloten, tot tenslotte ‘n  hele stoet aankwam bij de feesttent naast de retentievijver aan de Ankeveenstraat waar de  fanfare, voor ons “kunstensemble”, ook nog een muzikaal optreden verzorgde.
De toon was gezet!!
In die periode werd de lunch voorbereid en kon aansluitend van een prima verzorgde lunch genoten worden, waar iedereen, al zichtbaar geanimeerd, van genoot.
Onze Commissie W.W.O. heeft zich met hun werkstukken en activiteiten duidelijk gepresenteerd en heeft corsages gemaakt die het feestelijk cachet verhoogde.
Ik hoop dat hun presentatie voldoende aanleiding is om hieraan deel te gaan nemen.

Hierna volgde een ingelaste siësta, (de temperatuur was ca.38º C), en  werden  de attributen voor de speelmiddag van de jeugd uitgezet
Met veel enthousiasme werd er genoten van de  vele geboden mogelijkheden, waarbij ook de Oranja-koe, de ijsjes, en de muzikale omlijsting verzorgd door Ad de Ruiter  maar vooral ook de aanwezigheid van vele ouders en belangstellenden de feestelijke sfeer verhoogde. 

Vanuit hier ging het gehele gezelschap naar de feesttent voor de afsluitende feestavond
Die begon met ’n wijnproeverij:
De jubileumcommissie had het idee om ’n rode, witte en rosé wijn te selecteren en deze te presenteren als onze WITBRANT OOST wijn met eigen label, ontworpen door Antoinette Pijnenburg en die door onze ‘Commissie Kunst in de Openbare ruimte’ zal worden geëxploiteerd.
(Voor verder informatie zie bijlage 2)
Vervolgens kon iedereen ’n frites met snack afhalen en genieten van ‘n hapje en ’n drankje tijdens de grandioze afsluitende feestavond.

Ook tijdens deze avond werd de muziek verzorgd door Ad de Ruiter, waardoor de stemming er goed inkwam en tot slot een optreden door Mark Brants, die de beentjes van de vloer kreeg en  waar de polonaise een uitbundig onderdeel van was. De vrolijkheid spatte ervan af.Dit was een feest van de leden, voor de leden en door de leden met als doel elkaar beter te leren kennen en de saamhorigheid te vergroten.

Samen hebben we er een fantastisch  feest van gemaakt.

Mijn dank gaat vooral uit naar de jubileum-commissie, die dit evenement met niet aflatende inzet hebben verzorgd en tevens naar de bewoners en vrijwilligers die belangeloos hun bijdrage hebben geleverd door middelen en inzet om ons feest te doen slagen

Allemaal bedankt, mede namens de jubileumcommissie en mijn collega bestuursleden,
en ik hoop dat jullie er net zo van hebben genoten als wij,

Tot ziens.

Tini van Poppel ( voorzitter )
Belangenvereniging Witbrant Oost

Bijlagen:

1.  De fotoreportage,

Verzorgd door Harrie Vermeer, deze reportage spreekt voor zich.
Om een goed beeld te krijgen van het feestverloop verwijzen wij u naar de  selectie die op de site is geplaatst.

2  De wijnactie.
De reacties op de Witbrant Oost wijn zijn heel positief. De eerste ronde is uitgeleverd en de standis nu 82 dozen.
Volgens mij kunnen we dat aantal nog wel verdubbelen. De wijn kan namelijk nog geruime tijd worden nabesteld.  
Veel mensen vinden het leuk om de wijn als cadeau weg te geven en met zomerse temperaturen is zowel de witte wijn als de rosé een genot om te drinken.

Voor bestellingen kunt u in de maanden augustus en september contact opnemen met Thieu van Vugt, telefoonnummer 013-8500468, email adres t.v.vugt@home.nl. De bestelling kunt u zowel telefonisch als per e-mail doen. Ook combinatiedozen zijn te bestellen zoals vermeld op de wijnbrief die u eerder heeft ontvangen.
Download hier het bestelformulier.

Bestellingen kunnen worden afgehaald op het adres Ankeveenstraat 88. Graag even een telefoontje vooraf.
Met vriendelijk groet namens de Stichting ter bevordering openbare kunst in Witbrant Oost

Jan Bogaers

       AANKONDIGING GROOTS FEEST 10-JARIG BESTAAN
                 OP ZATERDAG 4 JULI 2015


De Feestcommissie 10 jarig bestaan Witbrant Oost wil alle bewoners alvast informeren over het feest ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van onze wijk!
NOTEER DE DATUM ALVAST IN JULLIE AGENDA!!!!
Het programma ziet er onder voorbehoud als volgt uit:


11.00 uur
Muziek door de wijk, alle vlaggen uit en aansluiten maar!


12.00 uur
Gezamenlijke lunch rondom de grote retentievijver.
Jong en oud verbroederen, iedereen wordt van harte uitgenodigd.
De lunch wordt geheel verzorgd!


14.00 uur
Kindermiddag met diverse activiteiten, onder het genot van een ijsje !
Afsluiting rond 17.00 uur.


18.30 uur Start feestavond. Bij aanvang is er gelegenheid voor het nuttigen van frites met een snack. Daarna start een gezellig samenzijn in de tent met muziek en een optreden van een bekende (?) zanger ………….dat mag u niet missen!


22.30 uur Sluiting

 

Een tipje van de sluier hebben wij nu al opgetild!
Wij zouden het zeer waarderen wanneer zoveel mogelijk inwoners van onze wijk aan het programma deel zouden kunnen nemen.

Hoe meer zielen …..hoe meer vreugd!

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers verzoeken wij u dit formulier in te vullen en in de bus te stoppen bij één van de volgende adressen:

- Alteveerstraat 30  of  secretaris@witbrantoost.nl

- Ankeveenstraat 88  of  t.v.vugt@home.nl

naar boven