Spelregels verbouwen

Aan alle Witbrant Oost bewoners

Met deze brief willen wij onze betrokkenheid met de wijk Witbrant Oost nogmaals onder uw aandacht brengen.

Witbrant Oost is een bijzondere en unieke wijk in Tilburg - door alle vormgevers is er veel zorg besteed aan vormgeving en duurzaamheid van woningen en wijk.
Voor het in stand houden van deze kwaliteit zijn er, in samenspraak met de projectontwikkelaar, enkele spelregels vastgelegd. Dit is, in het belang van alle bewoners, gedaan om zo de hoogwaardige collectieve kwaliteit en uitstraling voor de toekomst te behouden.

Deze spelregels zijn vastgelegd in de individuele koopcontracten en in samenspraak met de gemeente voor een deel vertaald in het bestemmingsplan.
In uw koopcontract staat vermeld welke aanpassingen aan uw woning wel en niet mogelijk zijn. Tevens is vermeld dat er bij iedere uiterlijke wijziging van uw woning goedkeuring van de architect nodig is.
In het verleden is hiervoor door verschillende bewoners een beroep op ons gedaan; in alle gevallen staan wij bewoners te woord en proberen we samen binnen de mogelijkheden tot een passende oplossing te komen.

Voor sommige aanpassingen hebt u ook een bouwvergunning nodig.
Niet voor alle toepassingen.
Maar al hebt u voor een aanpassing een bouwvergunning of laat de gemeente weten dat geen bouwvergunnig nodig is, de spelregels van uw koopovereenkomst blijven onverminderd van kracht.
Daaom is het verstandig in alle gevallen met ons contact op te nemen.

Namen Bedaux de Brouwer Architecten B.V.
Stadhuisplein 75E
5038 TB Tilburg
Tel.: 013-5368555

naar boven