Toelichting roulatieschema

Actualiseren functie Bewonerscommissie
Mededeling naar aanleiding van de onduidelijkheid in de ALV van 11-4-2016 over het functioneren van de bewonerscommissie.
Door het bestuur van de Belangenvereniging Witbrant Oost is besloten om een commissie in te stellen die de functie en de verantwoordelijkheden van de bewonerscommissieleden duidelijk gaat formuleren.
Het uitgangspunt is de organisatie van de Bewonerscommissie in overeenstemming te brengen met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

 

Algemene opmerkingen
Het schema moet als volgt gelezen worden. Er zijn vanaf 2008 (maximaal) 46 Bewonerscommissieleden. Het Huishoudelijk Reglement schrijft voor dat jaarlijks 25% van de Bewonerscommissie aftreedt.  De Bewonerscommissie heeft aangegeven dat prijs wordt gesteld op continuïteit in het Bestuur. Daarom is het voorstel dat vanaf 1 januari 2008 de bestuursleden aftreden en herkiesbaar zijn op het moment dat zij als commissielid aftreden en herkiesbaar zijn.  

Tot en met 2007 treden 9 commissieleden af, vanaf woningtype A, B, C, D, E, F, G, H, l. Vanaf 2008 wordt de  factor 11 a 12 gehanteerd. Vanaf type J, K  enz... wordt dan doorgeteld. Indien een woningtype wordt vertegenwoordigd door 2 Bewonerscommissieleden, dan treden zij af in het jaar dat achter hun naam in het schema is ingevuld. Indien zij tussentijds aftreden, treedt het nieuwe bestuurslid in hun plaats in het schema.

Dit kan dus voor 1, 2 of 3 jaar zijn. Op deze wijze kan een vast schema gehanteerd worden.

De bepalingen van artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement blijven daarbij van kracht.

naar boven