Welkom op de site van Witbrant Oost!


donderdag 9 mei 2019  ALV (later meer)

Een unieke wijk vraagt betrokken bewoners. Daarom zijn alle inwoners van Witbrant-Oost lid van de Belangenvereniging. De Belangenvereniging heeft als taak het hoge niveau van architectuur in de wijk in stand te houden. Dit door te zorgen dat de woningen kwaliteit blijven uitstralen. Maar ook de veiligheid en leefbaarheid gaat de Belangenvereniging aan het hart. De Belangenvereniging is gesprekspartner van de architecten, projectontwikkelaar, Gemeente Tilburg en vele anderen.

Voorzitter                  Vacature                         

Secretaris                  Nina Peij                                   Secretaris

Penningmeester          Paula Kasius

Lid                             Antoinette Pijnenburg

Lid                             Harrie Vermeer                          Webmaster

Lid                             Herman van der Aa                    Vicevoorzitter

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
Ieder bedrijf, organisatie dient te voldoen en aan te tonen, dat in het kader van de wet op de privacy maatregelen zijn getroffen.
De belangenvereniging heeft daarom deze privacy policy opgesteld. klik hier

laatste update 17-04-2019  webmaster

http://witbrantoost.nl/

http://www.facebook.com/witbrantoost

http://witbrantoost.nl/wwo.html