19-7-23
Download hier het Evaluatie schilderwerkzaamheden formulier

 

 

Tilburg, 2 april 2021
(alleen voor fase 1 en fase 2)

Beste bewoners van Witbrant Oost,
Het is al wat jaartjes geleden dat de huizen in de wijk opnieuw geschilderd zijn en dus is het tijd om hierover na te gaan denken.
Het bestuur van jullie belangenvereniging heeft hiervoor een Schildercommissie in het leven geroepen die dit proces zal opstarten en begeleiden.
In deze commissie zitten Jan Bogaers, Ferry van Oosterwijk, Harrie Vermeer en Thom van Otterdijk

Deze schildercommissie heeft het advies gegeven aan het bestuur van de belangenvereniging om in het voorjaar van 2022 de wijk opnieuw te laten schilderen.

Het bestuur heeft dit advies overgenomen en gevraagd om de begeleiding van het proces op te starten.

Aangezien het hier over een fors aantal vierkante meters (33.000) gaat en dus ook over een fors bedrag, nemen we de tijd om alles zorgvuldig op te pakken en te begeleiden.

Allereerst zijn we begonnen om de Firma Keim (leverancier van de verf) om een analyse van de stand van zaken te vragen.

Zij hebben een rapport opgesteld en dit zal als uitgangspunt dienen voor op te vragen offertes.
Zij zullen tevens de nacontrole voor hun rekening gaan nemen met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde werk.
Inmiddels zijn 3 firma’s benaderd om een offerte uit te brengen op basis van het Keimrapport.
Wij zullen hieruit een keuze gaan maken waarbij kwaliteit en prijs de centrale thema’s zijn.
Na de definitieve keuze zal een tijdpad worden opgemaakt dat met u zal worden gedeeld zodat u weet waar rekening mee te houden.

Wat wordt er van u verwacht?

U als bewoner, bent verantwoordelijk voor het vrijmaken van de muren van obstakels die het schilderen verhinderen.
Hierbij is te denken aan kunstwerken, vuilniscontainerhokjes, houthokken, planten, grote huisnummers en/of naamplaten
enz.
U weet zelf wat er bij u tegen de muur hangt of staat dat het schilderwerk kan hinderen.
Ook bent u verantwoordelijk voor het schoonmaken van de betreffende muren zodanig dat de schilders hun werk goed kunnen doen. Richtlijnen hierover volgen nog.
Mocht u besluiten dit te laten doen, besef dan dat deze kosten niet uit het gespaarde bedrag kunnen worden betaald want het schilderfonds dat we samen hebben gespaard, is alleen bedoeld voor het schilderwerk.
Tot zover de eerste aankondiging over het schilderproject in 2022 van Witbrant Oost.
Er zullen er nog meer volgen.

Groeten,
Namens de Schildercommissie en Bestuur Belangenvereniging
Thom van Otterdijk , Ferry van Oosterwijk, Harrie Vermeer en Jan Bogaers
(Vanwege zijn gezondheid heeft Herman van der Aa zich afgemeld in deze commissie)

P.S.
Mocht u nog vragen hebben n.a.v. deze brief, verzoeken wij u deze even te mailen naar secretaris@witbrantoost.nl

 Dinsdag 9 Maart 2021
Derde overleg met commissie betreft schilderen in 2022

Het is al wat jaartjes geleden dat de huizen in de wijk opnieuw geschilderd zijn en dus is het tijd om hierover na te gaan denken.
Het bestuur van jullie Belangenvereniging heeft hiervoor een Schildercommissie in het leven geroepen die dit proces zal opstarten en begeleiden
In deze commissie zitten Jan Bogaers, Ferry van Oosterwijk, Harrie Vermeer en Herman van der Aa.
Deze schildercommissie heeft besloten om in het voorjaar van 2022 te wijk opnieuw te laten schilderen.
Aangezien het hier over een fors aantal vierkante meters (33.000) gaat en dus ook over een fors bedrag, nemen we de tijd om alles zorgvuldig op te pakken en te begeleiden.

later meer info.Dinsdag 13 Oktober 2020
tweede overleg met commissie betreft schilderen in 2022


Er is een commissie opgericht om ons goed te kunnen voorbereiden op wat ons allemaal te wachten staat in 2022.

Commissie bestaat voorlopig uit;
Herman van der Aa
Jan Bogaers
Harrie Vermeer
Ferry van Oosterwijk

Het eerste overleg is al geweest op 22-10-19.
We hebben geprobeerd om alle aandachtspunten te bespreken.
Door het corona virus kunnen we nog even geen nieuwe update geven. 

naar boven