Bewonerscommissie vergadering

Betreft: uitnodiging jaarlijkse Bewonerscommissie vergadering Belangenvereniging “Witbrant Oost”

Beste leden van de Bewonerscommissie,

Ondanks alle moeilijke omstandigheden die het Coronavirus en de regeringsmaatregelen daaromtrent oproepen, is hierbij de uitnodiging voor de jaarlijkse Bewonerscommissievergadering.

Deze zal gehouden worden in:
Hotel Ibis, Dr. Hub van Doorneweg 105 te Tilburg op dinsdag 3 november 2020, van 19.00 – 20.00 uur en van 20.00 – 21.00 uur.

Aangezien we met niet meer dan 30 mensen samen in de ruimte mogen zijn en het bestuur met 5 mensen aanwezig zal zijn kunnen er maximaal 25 bewonerscommissieleden tegelijk aan een vergadering deelnemen. Aangezien het aantal leden van de bewonerscommissie boven de 25 ligt, hebben we 2 tijdstippen gereserveerd

Binnen de zaalopstelling zal rekening gehouden worden met het 1,5 meter afstand beleid van onze regering. Wel vragen we u een mondkapje mee te nemen zodat ook u beschermd de zaal zult kunnen binnenkomen en verlaten.

Wij verzoeken u om aan te geven bij onze secretaris of u aanwezig zult zijn of niet.

Indien u niet bij de eerste 25 aanmeldingen zit, zal de secretaris u daarvan berichten en aangeven dat u in de tweede sessie bent ingepland. Indien u niets hoort zit u automatisch in de eerste sessie. We behandelen de opgaves in volgorde van binnenkomst bij de secretaris.

Indien het merendeel van de uitgenodigden aangeeft niet aanwezig te willen zijn in verband met Corona gevaren, zullen we de vergadering moeten uitstellen naar een later, meer geschikt tijdstip.

Voor meer informatie check je e-mail.

naar boven