WWO


Wij zijn bewoners van de Tilburgse wijk Reeshof en meer specifiek Witbrant Oost.

In onze wijk die o.a. gericht is op de 55 plussers is helaas geen wijkgebouw.
Daarom hebben wij ( zie "Oprichters" )  een alternatief gevonden op het Amarant-terrein, het gebouw de Hanekam.
Dat is een modern soort van wijkgebouw dat wij als zodanig voor onze wijk kunnen gaan gebruiken.
We zijn gestart op dinsdag 13 mei 2014 en dat dan wekelijks op de dinsdag waar van allerlei soorten bezigheden gedaan kunnen worden.
Denkt u daarbij aan kaarten, sjoelen, computer cursus, handenarbeid, schilderen enz. enz. enz.

                                                                                        
                      Marij Naaijkens (Mail)               Antoinette Pijnenburg                  Marianne Manders        
        
 Laatste update:  19-12-2018