Kunst in Witbrant oost

Stichting ter bevordering openbare kunst in Witbrant-Oost

Sinds 13 maart 2014 is de bestuurssamenstelling als volgt;

Leden Bestuur:

De heer J(an) Bogaers,  voorzitter/penningmeester.
Mevr. A(lma) Klaver,  secretaris.  MAIL
De heer P(eter) Keijsers,  bestuurder

Adviseur:
De heer J(an) Doms,  LEF stadsdynamica

 

   De Stichting ter bevordering openbare kunst in Witbrant-Oost
   is in 2009 opgericht met als doelstelling het bevorderen en
   ontwikkelen van kunst in de wijk Witbrant-Oost te Tilburg

 

   De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van
   Koophandel voor Brabant onder nummer: 17258717
   Het bankrekeningnummervan de Stichting is:
   is een nieuw nummer:   NL21  SNSB 0945 7830 51 (SNS Bank)


   Door de Belastingdienst is de Stichting aangemerkt
   als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

http://kunstwitbrantoost.nl/